Van ‘goed genoeg’ naar

gedreven en ambitieus

Van afwachtend naar

ondernemend en pro-actief

Van onderhuids gedoe naar

openheid en vertrouwen

Succesvolle teams maken fouten

 

Lekker dan. Fouten maken moet je toch vermijden?

 

Harvard Business School, onder leiding van Amy Edmondson, deed in 2015 uitgebreid vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van teams. De data toonde in eerste instantie aan dat de meest effectieve teams meer fouten maakten.

 

Hoezo dan?

 

Ze keken natuurlijk verder. Wat bleek? Effectieve teams maakten niet méér fouten. Ze communiceren méér over het maken van fouten. Want daar willen ze van leren. En dat doen ze ook. Door bij te sturen. Als team.

Psychologisch veilige teams zijn effectiever

 

Individuele leden van psychologisch veilige teams zijn zelfs twee keer zo effectief. Wat voor het individuele teamlid geldt, geldt ook voor het hele team.

Binnen psychologisch veilige teams komen creatievere oplossingen voor problemen, durven teamleden zich uit te spreken (ook naar elkaar toe) en  vertrekken minder snel.

 

En – ook niet onbelangrijk: psychologisch veilige teams genereren meer omzet.

 

 

De pijlers onder een succesvol team

1  Open en waarderend communiceren

2  Vrij uitwisselen van ervaring en beleving

3  Invloed op het ‘grotere plan’

4  Buiten de paden mogen treden

Hoe?

Afhankelijk van de situatie zetten we de volgende (combinatie van) methodes in:

  1. Open en waarderend communiceren. Waarderend en onderzoekend met elkaar praten is key binnen succesvolle teams. Appreciative Inquiry en Reflecteren in Actie zijn twee praktische communicatie methodieken die al snel zorgen voor openheid, veiligheid en een groot leervermogen.
  2. Storytelling. Het uitwisselen van de individuele beleving en het visualiseren van de gezamenlijke toekomst krijgt hiermee een ‘afzet-bodem. Verhalen geven vorm aan onderlinge verbinding. En aan de gezamenlijke ambitie.
  3. Team Stappenplan. Klinkt zakelijk en dat is het ook. Om doelen te bereiken heb je immers een stappenplan nodig. Wie invloed heeft op het plan, is mede-eigenaar en kan zich makkelijker committeren.
  4. Creativiteit. Je hoeft geen Rembrandt te heten om creatief te zijn. Oplossingsgericht denken, verbindingen leggen, leren van fouten en ze durven maken, pionieren zelfs (als dat nodig is). Dat is ook allemaal creativiteit.
Icoontje van De Nootenkraker voor Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

Onze diensten

teamtraining & teamcoaching – advies over psychologische veilgheid & organisatiecultuur

bijeenkomsten voor grote groepen (met theater en muziek) – kernwaarden en visie ontwikkeling

Foto van ansichtkaarten en foto's: Storytelling - Het organisatie verhaal - De Nootenkraker voor de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

STORYTELLING

Ieder top-team heeft een eigen verhaal met een krachtige set aan kernwaarden nodig. Een verhaal dat verbindt, aanzet tot actie wat de organisatiedoelen concreet maakt. De Nootenkraker zet storytelling in om teams vorm te laten geven aan hun eigen bijdrage aan het ‘het groter verhaal’.

Foto van handen op elkaar: Teamcoaching - Psychologische veiligheid maakt teamleden onderling sterker - De Nootenkraker voor de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

TEAMCOACHING

De belangrijkste succesfactor voor een dreamteam is psychologische veiligheid: een sfeer waarin ieders stem gehoord wordt: nieuwe ideeën, fouten, feedback, prestaties of zorgen. De Nootenkraker is gespecialiseerd in het vergoten van de psychologische vrijheid binnen teams.

Notenkraken homepage - Learning mindset, de moter tot verandering - De Nootenkraker voor de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

NOTENKRAKEN

Muziek en theater, we genieten er als bezoeker van. In de zaal, lekker in onze stoel. Alle spotlights op de performer.

Ondertussen zet de performer zijn/haar kracht in om ons (van binnen) in beweging t zetten.

Die kracht zetten wij in onze muzikaal-theatrale voorstellingen (op maat gemaakt) in. We maken er een interactieve en gedeelde ervaring van die de volgende dag al effect heeft op de psychologische veiligheid.

Foto van pionnen: Cultuurdragers - iedereen die een rol van betekenis wil spelen in het ontstaan van de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur - De Nootenkraker

CULTUURDRAGERS

‘Cultuurdragers’ of ’the coalition of the willing’ zijn de inspirators, de rolmodellen binnen de organisatie. De Nootenkraker heeft een werkwijze ontwikkeld om juist hen te begeleiden bij het stimuleren van de learning mindset die nodig is in veranderingen. Hun kracht en energie vormen de brug tussen oud & nieuw, zorgen voor een ripple effect.