van hardnekkige problemen naar positieve doorbraken

 

Wat zijn de oorzaken?

Hardnekkige problemen, terugkerend gedoe. Het is een bekend fenomeen. En het is logisch dat problemen en gedoe terugkeren. We hebben immers een bepaalde blik op de wereld, de organisatie, collega’s, en op onszelf, die we niet wézenlijk bijstellen.

Nog te vaak worden problemen binnen organisaties op een ‘technische’ en analytische manier aangepakt. Men zoekt de oorzaak en oplossing in het systeem. Maar de oorzaak, en zéker de oplossing, zit in de mens, in de relatie, in de sociale context.

Wat is de oplossing?

Hoe doorbreek je dit? Hoe zorg je ervoor, dat er een gezamenlijke energie ontstaat om een andere aanvliegroute uit te proberen? Om anders te gaan denken? Om elkaar en zichzelf anders te gaan zien?

Niet door eindeloos opzoek te gaan naar de ‘systemische’ oorzaak maar door op zoek te gaan naar de reeds aanwezige veranderkracht van de mensen zelf.

Want door juist bij problemen (en veranderingen), aandacht te besteden aan waar de kwaliteiten en krachten liggen en de ervaringsverhalen hierover te delen, creëer je een veilige context waarin mensen kunnen en willen leren van wat er mis gaat.

Onze aanpak

De experts van de Nootenkraker helpen oude (disfunctionele) patronen te doorbreken en nieuwe effectieve denk- en werkwijzen eigen te maken. Zodat uiteindelijk iedereen in de organisatie, de afdeling of het team samen weer verder kan groeien. Om effectiever te kunnen handelen worden allereerst onderliggende denkbeelden getoetst en zonodig aangepast.

Nieuwe perspectieven en denkbeelden leiden tot nieuw gedrag met betere resultaten.

 

Van doormodderen naar doorpakken

Van langs elkaar heen werken naar elkaar opzoeken

Van passief naar gepassioneerd

Van praten over elkaar naar praten met elkaar

Van goede bedoelingen naar echte actie

Icoontje van De Nootenkraker voor Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

Onze diensten

trainingen – seminars – coaching – advies – trajectontwerp – storytelling – bijeenkomsten voor grote groepen –  theater en muziek – kernwaarden en visie ontwikkeling – we geven op verschillende manieren vorm aan de inhoud.

Foto van ansichtkaarten en foto's: Storytelling - Het organisatie verhaal - De Nootenkraker voor de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

STORYTELLING

Een nieuwe bedrijfscultuur heeft een goed en waarachtig verhaal met een krachtige set aan kernwaarden nodig. Een verhaal dat verbindt, aanzet tot actie en ‘abstracte’ organisatieveranderingen concreet maakt. De Nootenkraker laat mensen middels storytelling vorm geven aan een nieuwe manier van werken.

Foto van handen op elkaar: Teamcoaching - Psychologische veiligheid maakt teamleden onderling sterker - De Nootenkraker voor de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

TEAMCOACHING

De belangrijkste succesfactor voor een dreamteam is psychologische veiligheid: een sfeer waarin iedereen interpersoonlijke sociale risico’s kan nemen, zoals het openlijk bespreken van nieuwe ideeën, fouten, feedback, prestaties of zorgen. De Nootenkraker heeft een aantal methodieken ontwikkeld om de psychologische vrijheid binnen teams te vergroten.

Notenkraken homepage - Learning mindset, de moter tot verandering - De Nootenkraker voor de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

NOTENKRAKEN

Muziek zet ons in beweging. Fysiek, mentaal en emotioneel. Onze muzikale workshops voor grote en kleine groepen zetten mensen in korte tijd en op luchtige en vrolijke wijze in een learning mindset. Deze ervaring geeft een anker voor de dagelijkse praktijk waarin veel gevraagd wordt van de learning mindset.

Foto van pionnen: Cultuurdragers - iedereen die een rol van betekenis wil spelen in het ontstaan van de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur - De Nootenkraker

CULTUURDRAGERS

‘Cultuurdragers’ of ‘the coalition of the willing’ zijn de inspirators, de rolmodellen binnen de organisatie. De Nootenkraker heeft een werkwijze ontwikkeld om juist hen te begeleiden bij het stimuleren van de learning mindset die nodig is in veranderingen. Hun kracht en energie vormen de brug tussen oud & nieuw, zorgen voor een ripple effect.