Diensten

Foto van ansichtkaarten en foto's: Storytelling - Het organisatie verhaal - De Nootenkraker voor de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

Storytelling

Ieder team heeft een goed en waarachtig verhaal, een identiteit,nodig. Daar hoort een krachtige set aan kernwaarden bij. Een verhaal dat verbindt, aanzet tot actie en de organisatie missie & visie concreet vertaalt naar de specifieke opdracht van het team. De Nootenkraker zet geregeld storytelling in waardoor het team vorm kan geven aan de samenwerking, de doelen en hoe daar te komen.

Teamcoaching

De belangrijkste succesfactor voor een dreamteam is psychologische veiligheid: een sfeer waarin iedereen interpersoonlijke sociale risico’s kan nemen, zoals het openlijk bespreken van nieuwe ideeën, fouten, feedback, prestaties of zorgen. De Nootenkraker heeft een aantal methodieken ontwikkeld om de psychologische vrijheid binnen teams te vergroten.

Foto van handen op elkaar: Teamcoaching - Psychologische veiligheid maakt teamleden onderling sterker - De Nootenkraker voor de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur
Foto van Dorine Mobron en Coen Jutte in actie: De Nootenkraker voor de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

Notenkraken

Muziek zet ons in beweging. Fysiek, mentaal en emotioneel. Onze muzikale workshops voor grote en kleine groepen zetten mensen in korte tijd en op luchtige en vrolijke wijze in een learning mindset. Deze ervaring geeft een anker voor de dagelijkse praktijk waarin veel gevraagd wordt van de learning mindset.

Cultuurdragers

‘Cultuurdragers’ zijn de ambassadeurs, de rolmodellen van een verandering. Ons participatiemodel is erop gericht hen te begeleiden bij het stimuleren van de learning mindset en psychologische veiligheid. Precies wat de transitie van verticaal naar horizontaal (zelfsturing en autonomie) vraagt. Zij zijn het vliegwiel. Hun kracht en energie vormen de brug tussen oud & nieuw.

Foto van pionnen: Cultuurdragers - iedereen die een rol van betekenis wil spelen in het ontstaan van de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur - De Nootenkraker