Tripple helix in gemeente Zaanstad

Over dit project

‘t Lokaal is een geheel nieuw concept voor samenwerking tussen bedrijven, overheid, onderwijs en zorg. ‘t Lokaal is een initiatief van de BVNM, Bedrijven Vereniging Noorderveld-Molletjesveer in Zaanstad, opgericht in 2017. Dorine is vast lid van het kernteam en als één van de project coördinatoren mede-verantwoordelijk voor de vertaling van de missie & visie naar strategie en de communicatie.

 

De missie van ‘t Lokaal is het bedrijventerrein Noorderveld/Molletjesveer, de ondernemin­gen die daar gevestigd zijn en al haar medewerkers, een goede sociaal-econo­mische balans te bieden.
Dit doen we door ondernemers, onderwijs, zorg en overheid fysiek en digitaal bij elkaar te brengen.De sociale en maatschappelijke rol van ondernemingen wordt steeds groter. Dit vraagt om circulair werken en denken op élk terrein, en om samenwerking met (vroeger niet voor de hand liggende) maatschappelijke partners. Die partners (overheid, onderwijs en zorg) zitten in dezelfde paradigmashift: ‘ieder zijn ding’ is niet meer de norm. Samenwerken wel.

Dit leidt tot een stagebureau, een databank en een platform voor verbeterprojecten van klein tot groot op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Van duurzaamheid en infrastructuur tot talentontwikkeling, een leven-lang-leren, betere zorg, werkgelegenheid en bedrijfsontwikkeling en het overbruggen van de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Vanuit de visie dat samenwerken en maatschappelijk en economisch participeren de toekomst heeft.

 

De gemeente Zaanstad is aangesloten en werkt nauw met ons samen. Onderwijsinstellingen, van MBO t/m Universiteiten, hebben zich gecommitteerd. Ondernemers  participeren in verbeterprojecten.

 

Dit nieuwe samenwerkingsconcept wordt nu al overgenomen door andere bedrijventerreinen.

Tripple Helix in gemeente Zaanstad - Portfolio voor trainingen, seminars, teamcoaching, storytelling, advies - De Nootenkraker voor Nieuwetijdse Bedrijfscultuur
Category
Nootenkraker
Tags
't Lokaal, bedrijventerrein, communitybuilding, samenwerken, tripple helix