De Nootenkraker

Hoe ga je als manager om met angstcultuur? Dat is verre van eenvoudig. Je hoort en leest veel over hoe verlammend zo’n cultuur is. Het durven onderkennen, dat het er is, is een belangrijke eerste stap....

Van hiërarchisch werken naar samenwerken, vraagt om een nieuw verhaal waar iedereen in gelooft en onderdeel van wil zijn. Omdat het over hen gaat. Van hen is. Voorkom te allen tijde dat het blijft hangen in mooie woorden:...

Mooi interview met Coen waarin hij op zijn eigen open wijze vertelt over zijn eigen ontwikkeling, over de omslag in zijn leven die een paar jaar geleden begon. Hoe hij van blije eikel groeide naar iemand met diepgang. ...