De Nootenkraker

Je kwetsbaar opstellen wordt steeds meer gezien als essentieel in goed leiderschap. Je ziet meer en meer leiders en topmanagers hun eigen moeilijke momenten en zwakke plekken benoemen. Collega Dorine Mobron doet een duit in het zakje en...

Hoe ga je als manager om met angstcultuur? Dat is verre van eenvoudig. Je hoort en leest veel over hoe verlammend zo’n cultuur is. Het durven onderkennen, dat het er is, is een belangrijke eerste stap....

Van hiërarchisch werken naar samenwerken, vraagt om een nieuw verhaal waar iedereen in gelooft en onderdeel van wil zijn. Omdat het over hen gaat. Van hen is. Voorkom te allen tijde dat het blijft hangen in mooie woorden:...